Kört fast i heltidsarbetet? Höstens konferens ger dig verktygen


2019-07-02

Kommunal och SKL bjuder in till partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Syftet är att erbjuda dig som ännu inte kommit igång eller kört fast en extra chans att blåsa liv i det lokala arbetet med rätt verktyg och metoder.

Konferensen är en kostnadsfri heldag som hålls på nio olika platser i landet. Deltagarna står själva för resa och eventuell logi.
5 september, Jönköping, Elmia
18 september, Malmö, Malmö Börshus
10 oktober, Stockholm, Quality Hotel Friends
24 oktober, Umeå, Scandic Plaza Umeå

Anmäl dig här.

Ni får möjlighet att prova på Heltidsresan i praktiken
med tre verktyg; Pilen, Organisera och Bemanna 2.0 och Hållbar arbetstidsförläggning 2.0. Ni får lyssna på lärande exempel från kommuner och även
diskutera frågor kopplade till heltidsresans utmaningar tillsammans med företrädare
från SKL och Kommunal.

Eftersom konferensen bygger på samverkan och aktivt arbete bör minst två personer från varje arbetsgivare, en representant för arbetsgivaren och en för arbetstagarna, delta tillsammans. Konferensen riktar sig i första hand till lokala företrädare för
personal/HR och Kommunal, projektledare för heltid, förvaltningschefer och
enhetschefer som arbetar med heltidsfrågan.