Kvinnor får lägre pension än manliga kollegor


2017-02-01

Den yttersta konsekvensen av det ojämnställda arbetslivet kommer i pensionskuverten. Trots många år i välfärdens tjänst kan många kvinnor som arbetat i kommuner och landsting inte försörja sig på sin pension.

I snitt får kvinnorna i fackförbundet Kommunal nästan 4000 kronor mindre i månaden i pension än sina manliga kollegor. Orsaken till det är i huvudsak det utbreda deltidsarbetet. Välfärden behöver gå från deltid till heltid. Om inte riskerar antalet pensionärer med låg ekonomisk standard att öka kraftigt i framtiden – merparten av dem är kvinnor.

För att skapa förutsättningar för ett mer jämställt yrkesliv är några av de viktigaste åtgärderna att göra heltidsarbetet till norm på hela arbetsmarknaden, även inom kvinnodominerade sektorer.

Engagera dig