LO slår hål på vanlig myt om varför kvinnor jobbar deltid


2018-03-14
Foto:Kommunal

Hanna Ulfborg Sjöö; uska, Växjö Foto:Kommunal

LOs jämställdhetsbarometer – Tid, makt och pengar slår i år hål på en seglivad myt om att kvinnors deltidsarbete är deras eget val. I själva verket är bristen på heltidstjänster viktigaste orsaken till deltidsarbete även bland mammor i arbetaryrken.

Det var i samband med 8 mars som LO släppte Jämställdhetsbarometern som i år har temat tid, makt och pengar. LO tar i rapporten upp betydelsen av heltidsarbete, vill se heltid som norm på hela arbetsmarknaden och anser att skattefinansierade verksamheter måste gå före.

Kommunals och Sveriges kommuner och landstings avtal och arbete för heltid som norm lyfts fram som exempel, men LO trycker också på att heltidsarbetet måste utformas på ett hållbart sätt för individ och arbetsorganisation. Undersökningar som rapporten bygger på visar att nästan bara arbetarkvinnor uppger att arbetet upplevs som alltför fysiskt och/eller psykiskt krävande för att orka arbeta heltid.

Svårt att få eller hitta heltidsarbete
Jämställdhetsbarometern visar att den enskilt största orsaken till att både kvinnor och män i arbetaryrken arbetar deltid är att det inte har gått att få eller hitta ett heltidsarbete. Det gäller särskilt arbete i kvinnodominerade branscher, vilka i hög grad organiseras i form av deltider som bidrar till att det är jämförelsevis svårt att få heltid. Myten om att arbetarkvinnor skulle välja att arbeta deltid för att istället ta hand om barn och familj stämmer alltså inte, enligt LO.

Ytterligare orsaker till deltidsarbete är bland annat studier och att den egna hälsan sviktar, där det senare är vanligare bland arbetarkvinnor än andra. Ett fåtal arbetar också deltid för att man inte vill arbeta heltid, enligt rapporten.

Ladda ned Jämställdhetsbarometern på LO.se.

Anna Norrby