Undersökning: Varför jobbar så många deltid?


2017-02-03

Över hälften av alla undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, lokalvårdare och personliga assistenter jobbar deltid. Det är alltså normalt att ha en deltid inom dessa yrken, vilket gör deltid till normen. Det behöver förändras.

Många arbetar deltid eftersom de inte får möjlighet att arbeta heltid. Det kan också handla om att många deltidsarbetande, framförallt kvinnor, tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. För att hinna hämta och lämna barnen på förskolan, handla och laga middag till familjen så blir deltidsarbete en lösning för att få vardagen att gå ihop. Alla föräldrar har rätt att gå ned i arbetstid när de har små barn, men nio av tio som gör det är kvinnor.

De vanligaste skälen till deltidsarbete på Kommunals avtalsområde är enligt SCB:

38 procent ”Har inte fått/hittat lämpligt heltidsarbete”
15 procent ”Orkar inte – arbetet är för fysiskt eller psykiskt krävande”
13 procent ”Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga”
9 procent ”Studier”
9 procent ”Andra personliga eller familjeskäl”
9 procent ”Övrigt”
8 procent ”Tar hand om/vårdar barn”

Engagera dig