Nya processverktyg till arbetsplatsträff


2018-05-22

Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är en stor omställning. För att stödja det lokala förändringsarbetet har SKL och Kommunal tillsammans tagit fram några processverktyg som passar att använda på en arbetsplatsträff.

Verktygen är i form av två workshoppar som ni genomför på egen hand med hjälp av instruktioner. Varje workshop tar en till två timmar.

Får igång diskussionen på arbetsplatsen

Fokus är att skapa engagemang på arbetsplatsen genom delaktighet som leder till förändring.
Frågor som verktygen tar upp:

   • Vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder?
   • Hur kan vi organisera och bemanna på ett jämnare sätt?

Processverktyget innehåller:

   • instruktioner till handledaren
   • ppt som stödjer workshopen och sätter heltidsfrågan i ett större sammanhang
   • information om vilket material som behövs i form av pennor, post it-lappar, stora pappersark etc.
   • fyra filmer där två är instruerande och två inspirerande.

Allt finns här nedanför under rubriken Processverktyg APT!