Bild på Erja Kumpulainen, Johanna Karlsson och Annies Stenstrand i Ödeshög

Ödeshög nära mål med heltidsplan


2017-10-06
Bild på Erja Kumpulainen, Johanna Karlsson och Annies Stenstrand i Ödeshög

Erja Kumpulainen, Johanna Karlsson och Annie Stenstrand. Foto: Ödeshögs kommun

I år halverar hemtjänsten i Ödeshög sina kostnader för korttidsvikarier. Knepet är att istället bättre använda grundbemanningen. Nu ligger modellen till grund för kommunens handlingsplan för heltid som ligger redo för beslut.

Ödeshög har som många andra kommuner deltagit i en workshop för att komma igång med handlingsplanen för heltid som norm. Efter workshopen bildade kommunen en arbetsgrupp som diskuterat olika lösningar och idéer. Den som till sist knäckte nöten var Erja Kumpulainen, enhetschef för Hemtjänst & Hemsjukvård i Ödeshög. Hon hade under våren redan testat en modell som verkar falla väl ut.
– När vi började använda planeringsverktyget mer effektivt upptäckte jag att vi hade en förhöjd grundbemanning. Då kunde vi också lägga ett mer effektivt schema anpassat efter verksamhetens behov. När vi märkte att vi hade en egentlig övertalighet så behöll vi samma bemanning för att därmed slippa sätta in vikarier, och också då ha en ökad grundbemanning i botten, säger Erja Kumpulainen.

Halverar vikariekostnaden
Förra året hade Ödeshögs hemtjänst en vikariekostnad på 1,6 miljoner kronor om man räknar bort juni, juli och aug. Sedan dess har Erja Kumpulainen minskat på vikarier, och för 2017 är prognosen ljus.
– Perioden januari till maj gjorde vi bara av med 444 000 kronor, så prognosen för året är 880 000 kronor. En halvering!

Utvecklar planeringsverktyget
Ödeshög använder Lifecare för planering av insatser och bemanning, och nu är en verksamhetsutvecklare involverad för att effektivisera planeringsverktyget i syfte att skapa utrymme för fler heltider. Planen är att medarbetarna ska täcka upp för varandra vid korttidsfrånvaro.
Förslaget till hur heltid som norm kan införas i Ödeshög bygger alltså på Erja Kumpulainen erfarenheter, och arbetsgruppen föreslår i heltidsplanen att vårdboendet Rosengården blir först ut.

Börjar i liten skala
Ödeshög har 379 tillsvidareanställda medarbetare. Tolv av dem arbetar på Rosengården.
Ödeshög är en liten kommun, varför startar ni inte med alla enheter på en gång?
– Det blir för stort och mäktigt för oss. Vi vill börja i ett hörn för att kunna utvärdera och därefter ta det stegvis, säger Annie Stenstrand som är kommunens HR-konsult. Kommunals representant Johanna Karlsson, som även är huvudskyddsombud, håller med.
– Det är bra att börja i en mindre skala. Medlemmarna måste få sätta sig in i det här försiktigt och det behövs ju en administration runt förändringen för att det ska falla väl ut.

”Men alla vill inte arbeta heltid”
Planen är att i första hand försöka höja upp de som i dag arbetar deltid till heltid.
– Kommunal vill att man ska kunna leva på sin lön och få bra pension, och då behövs heltid. Men alla vill inte arbeta heltid. Vi tror att många vill arbeta uppåt 85-90 procent, men det finns de som bara vill arbeta deltid. Frågan är om arbetsmiljön är för tung, men vi vet också att det finns en rädsla för att ”råka ut” för att arbeta på flera ställen. Det här med att arbeta på flera ställen har fallit väl ut på andra orter, bara man vågar prova, fortsätter Johanna Karlsson.

Hemtjänstchefen Erja Kumpulainen berättar att hon har många medarbetare som är småbarnsföräldrar och som värderar tiden med sina barn nu, men på sikt vill arbeta heltid. Situationen är liknande inom förskolan, konstaterar Johanna Karlsson som är barnskötare.
– Det är en lång process att ställa om från deltid till heltid.

Hoppas på beslut före nyår
Just nu är planen på remissrunda hos nämnderna. Annie Stenstrand ser fram emot att processen ska flyta på och att beslutet från politiken är på plats till årsskiftet.
– I november väntar kommunstyrelsen som förhoppningsvis tar planen vidare till kommunfullmäktige. Det vore käckt att sätta den i sjön i januari, vi vill ju inte skjuta på det för då blir det avtalsbrott!

Allmännyttan också med i planen
Ödeshögs arbetsgrupp har även tagit med det helägda kommunala bostadsbolaget Ödeshögsbostäder AB i planen, eftersom Kommunal har många medlemmar som arbetar där.

Anna Norrby