Om Heltidsresan


2017-06-20


Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). 
Målet är att heltidsarbete ska bli det normala inom välfärden.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

Välfärden ska gå från deltid till heltid
Heltidsresan startade 2016 och är ett femårigt projekt som drivs gemensamt av SKL och Kommunal. Vi är överens om tre målsättningar:

  • Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
  • Att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
  • Att fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Heltidsarbete inom välfärden ökar jämställdheten
Att kvinnor ska kunna arbeta heltid är en stor jämställdhetsfråga. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste därför kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män.

Heltid.nu är Heltidsresans webbplats och verktygslåda
På heltid.nu samlas fakta, fördjupning och de verktyg, nyhetsartiklar och filmer som arbetsgivare och fack behöver för att genomföra förändringen.

Håll dig uppdaterad – anmäl dig till Heltidsresans nyhetsbrev genom att klicka på kuvertet på startsidan!

Kontakt
Projektgruppen som ansvarar för att driva Heltidsresan:
SKL: Charlotta Undén (projektledare), Lars-Ove Brander
Kommunal: Lena Byström, Lars-Sture Johansson, Elinor Odeberg

Styrgrupp:
SKL: Agneta Jöhnk, Jeanette Hedberg, Caroline Olsson
Kommunal: Johan Ingelskog, Maja Fjaestad, Lenita Granlund

På bilden syns några av alla som arbetar med Heltidsresan. Fr v Kristina Öfverstedt (SKL), Jon Löfdahl (Kommunal), Lars-Ove Brander (SKL), Charlotta Undén (SKL), Lars-Sture Johansson (Kommunal), Elinor Odeberg (Kommunal) och Lena Byström (Kommunal).