Senast ändrad: 15 januari 2021

Kontakt

Filmer om Heltidsresan

Den här filmen förklarar några av de komplexa utmaningar som man behöver hantera i samband med införandet av en heltidsorganisation.

Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära berättar om hur man inför heltid med framgång.

Filmen ger en snabb orientering om varför heltid som norm behövs och vad som är viktigt att tänka på för att förändringen ska falla väl ut.

Presentation av SKR:s program för att införa heltid.