Önskeschema minskar inte stressen


2018-10-17

Den som inte har hög arbetsbelastning och ett känslomässigt krävande arbete löper stor risk att drabbas av problem med stress. Vilken typ av skiftschema man går på spelar mindre roll i sammanhanget. Varianter som önskeschema och arbetstidsförkortning mot bufferttid kan vara mer populära än fasta scheman, men innebär ingen skillnad i hälsopåverkan. Risken finns att flexibiliteten för med sig dubbelpass och fler korta nätter. Det slår Stressforskningsinstitutet fast i sin nya studie om hälsa och skiftarbete som DN berättar om i en artikel.