Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

×
  • Välj filter
  • Fakta: Heltid & deltid
  • Heltid & jämställdhet
  • Heltid & pension
  • Erfarenheter
  • Om Heltidsresan

Filipstad inför heltid i flera steg

En enhällig kommunstyrelse i Filipstads har antagit kommunens handlingsplan för heltid. Första steget tas redan efter nyår när nyanställda inom vård- och omsorg får heltidsjobb, berättar personalchefen Annika Alfredsson.

Läs mer

Frågor och svar om handlingsplanen

Hur får ni fram vilka som arbetar faktisk heltid? Vad gör vi om handlingsplanen inte är färdig i tid och om vi inte kommer överens? Här finns svaren!

Läs mer
Finger som pekar på anteckningar om delaktighet.

Tankar från workshoparna: Delaktighet

Delaktighet är ett av de områden som bör tas upp i handlingsplanen. Arbetsgivare och fackliga företrädare har diskuterat just de frågeställningarna på workshoparna under 2017.

Läs mer

Varför måste fler arbeta heltid?

Läs mer

Tankar från workshoparna: Organisation och bemanning

I handlingsplanen finns tre frågor om organisation och bemanning. Här är deltagarnas tankar samlade tematiskt om det.

Läs mer

Falun: ”Det vi beslutat ska vi genomföra”

Läs mer