Vårdstuderande i Piteå erbjuds heltidsjobb efter examen


2017-09-18

Piteå kommun erbjuder nu alla elever som går ut vård- och omsorgscollege på Strömbackaskolan tillsvidare anställning på heltid efter avslutad utbildning. Kravet är att man har klarat sin yrkesexamen som undersköterska och har fått godkänt under sin praktik. 

– Det här är ett unikt erbjudande. Vad jag vet så erbjuder ingen annan kommun i Norrbotten tillsvidare anställningar på heltid direkt efter avslutad vårdutbildning, säger Lotta Filipson, chef för Socialtjänsten. Jag är stolt över att Piteå kommun kan erbjuda detta!

Socialtjänsten har tillsammans med Strömbackaskolan och fackförbundet Kommunal kommit överens om erbjudandet.

– Det känns bra att vi gör det här tillsammans för det finns ett stort behov av personal till Socialtjänsten, säger Lotta Filipson.

Pensionsavgångarna är stora under de närmaste åren samtidigt som vi får fler äldre invånare i kommunen. Piteå kommun ska därför att bygga ett nytt demensboende med 60 platser, som ska stå klart år 2019. Till det nya äldreboendet behövs cirka 60 tjänster för att täcka bemanningen under dygnets alla timmar och årets alla dagar.

– Att jobba med ett omsorgsyrke är ett meningsfullt arbete där man gör skillnad varje dag i individens vardag. Jag hoppas därför att det här erbjudande med anställning kan sporra våra elever på vård- och omsorgscollege, men också locka andra unga att söka sig till vård och omsorg, säger Åsa Wengelin, rektor på vård och omsorg, Strömbackaskolan.

Erbjudandet ges till alla tredjeårs elever som klarat sin yrkesexamen och fått godkänt på praktiken. Man får lön enligt avtal och har provanställning i sex månader.

– Unga som valt yrkesutbildningar i mansdominerade branscher har historiskt haft lättare att få tillsvidare anställningar direkt efter avslutad utbildning- än unga som valt kvinnodominerade branscher. Piteå kommun tar nu ett steg som gynnar jämställdheten, säger Sara Lagesen Lundgren, ordförande i fackförbundet Kommunal i Piteå.

Kontaktpersoner:
Lotta Filipsson, förvaltningschef Socialtjänsten, telefon: 070-273 43 63
Åsa Wengelin, rektor vård och omsorg, Strömbackaskolan, telefon: 0911-69 63 38
Sara Lagesen Lundgren, ordförande fackförbundet Kommunal i Piteå. 010- 442 99 04

Fakta: En undersköterska i Piteå kommun har en veckoarbetstid som är gynnsammare än det centrala kollektivavtalet. En veckoarbetstid är mellan 36,32 och 37,0 timmar i Piteå. I det centrala avtalet (AB) är ordinarie arbetstid 38,25 timmar/vecka. Även ingångslönen för en nyutexaminerad undersköterska är också högre än Kommunals centrala avtal och ligger i Piteå på 21 350 kr/månaden, att jämföra med 20 850 kr enligt AB.

Källa: Pressmeddelande från Piteå kommun

 

Intervju om Piteås heltidsresa med personalchef Ewa Dagerman