Piteåchef: Våga vara innovativ


2017-04-04

Heltidsresan utmanar invanda tankesätt och uppmuntrar till att våga göra saker på ett nytt sätt. Slutsatsen kommer från Piteås personalchef Ewa Dagerman, som deltagit i en workshop för att börja skapa fler heltidsjobb.

 Piteå är en av de runt 80 kommuner som redan deltagit i en workshop för att kicka igång Heltidsresan i sin kommun. De valde att delta med representanter för både arbetsgivaren och Kommunal.
– Det här är en stor fråga och workshopen var en bra start för hur vi ska ta oss an frågan. Vi ska få fram en handlingsplan innan årsskiftet och då känns det bra att chefer och fackliga parter hör samma saker, för det underlättar när vi sätter igång, säger personalchefen i Piteå kommun Ewa Degerman (bilden).


Nytt synsätt på heltidsfrågan
För Piteå innebär Heltidresan ett delvis nytt sätt att angripa heltidsfrågan. Socialtjänsten i kommunen genomförde åren
2002-2005 det uppmärksammade och lyckade projektet Heldel, som gick ut på att heltid skulle vara en rättighet och deltid en möjlighet.
– Vi arbetar med en modell med valmöjligheter där medarbetarna har en heltidstjänst i botten och av olika skäl kan välja att arbeta kortare tid olika perioder i livet. Heltidsresan innebär däremot att fler ska jobba heltid, vilket är ett annat sätt att tänka – som utmanar oss, säger Ewa Degerman. Erfarenheterna från det förra projektet kommer väl till pass nu med det nya sättet att tänka, där även kommunens behov av kompetensförsörjning och åtagandet gentemot medborgarna vägs in tillsammans med medarbetarnas perspektiv och behov.

Prata mycket om vad heltid innebär
Att det fick ta lite tid var enligt Ewa Degerman en framgångsfaktor när Piteå införde rätt till heltid.
– Vi byggde deltagandet helt på frivillighet, där de verksamheter som ville komma med också fick stöd. Det sprider sig ju ganska snabbt när andra tycker att det fungerar bra, och det är värdefullt.

En annan erfarenhet från Piteå är värdet av att medarbetarna får prata igenom vad heltid innebär.
– Det är mycket som behöver pratas igenom. Det finns till exempel en risk att man får jobba varannan helg eftersom vi måste lägga scheman efter behoven i verksamheten, sånt behöver man prata om ordentligt innan. Det är klart att de
t inte är en rolig situation att få jobba varannan helg, men i vårt heltidsprojekt insåg man att fördelarna övervägde – att en heltidstjänst i botten kändes tryggt.

Vill ta reda på orsaken till att en del väljer deltid
Snart startar Piteå sin arbetsgrupp för att få fram en handlingsplan.
– Jag tänker att en del i vår handlingsplan behöver vara att ta reda på orsakerna till att många väljer att arbeta deltid fast de har en heltidstjänst i grunden. Är det för tungt eller tycker man om friheten som det innebär att inte arbeta heltid? När vi har svaret på den frågan kan vi titta på vad vi kan påverka. Sedan behöver vi hitta kombinationer som är möjliga ur både arbetsgivarens och medarbetarnas perspektiv.

”Jaha, nu får man inte gå ned i tid heller”
Utmaningen för Piteå, som har rätt till heltid, blir att stimulera fler att i större utsträckning arbeta heltid, resonerar Ewa Degerman.
– Delaktighet behövs, vi har haft en stor valfrihet som nu kan komma att stramas upp. Reaktionen kan bli ’Jaha, nu får man inte gå ned i tid heller’, och därför gäller det att prata mycket om varför den här förändringen är viktig.

Kan kräva en ny organisation
En sak är att få ihop scheman för heltidstjänster. Men Ewa Degerman ser även ett eventuellt behov av att undersöka hur organisationen i sig ska se ut för att främja heltidsarbete.
– Heltidsresan kan ge sådana effekter.
I nuläget har heltidsfrågan främst hanterats som en verksamhetsfråga hos arbetsgivaren Piteå kommun.
– Men politiken ska få information om Heltidsresan och syftet. Till viss del är det här en politisk fråga för det handlar om servicen till våra medborgare och Heltidsresan kan även innebära kostnader. Men framför allt handlar det här om innovation – att våga göra saker på ett nytt sätt!

Text: Anna Norrby
Foto: Maria Fäldt