PPT: Processverktygen Pilen samt Organisera och Bemanna


2019-05-17

Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. Fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Ladda ner presentationen här