Heltidsbarometern utifrån andelen heltidsarbetande 2018

Källa: SKL personalstatistik, nov 2018. Population: Månadsavlönade, exklusive personer som är helt lediga.