Reportage om heltidresan


2020-01-18

Skolan, vården och omsorgen skriker efter personal. Samtidigt som majoriteten i den kvinnodominerade sektorn jobbar deltid. I det femåriga projektet Heltidsresan står SKL och Kommunal sida vid sida för att göra heltid till norm i välfärden. Filmen ger en snabb orientering om varför heltid som norm behövs och vad som är viktigt att tänka på för att förändringen ska falla väl ut.