Så påverkas pensionen av deltidsarbete


2019-04-12

Oavsett orsak och läge i livet gör deltidsarbete att det är viktigt att se över sin pension. Denna artikel från sjunde AP-fonden går igenom vad som är viktigt att tänka på.