Så ska fler få heltid i Flen


2017-06-18

Förstudie, införandeprojekt och skarpt läge. En trestegsraket är modellen för hur heltid ska bli norm i den sörmländska kommunen. Johan Thörn, HR-chef i Flen, är noga med att processen måste präglas av stor lyhördhet inför medarbetarnas funderingar och farhågor.

Flens HR-chef deltog i Heltidsresans workshop i slutet av maj. Han var där tillsammans med Anette Byström som är Kommunals företrädare i Flen. Det är inte första gången de samlar erfarenheter för att lyckas så bra som möjligt med heltid som norm i Flen. De har bland annat redan gjort en förstudie med studiebesök i Markaryd och Vetlanda som kommit längre.

– Vi har tittat på hur andra kommuner har lagt upp processen. Hur och när har de satt samman arbetsgrupper och skrivit avtal? Vi har också lärt oss mer om hur vi kan involvera medarbetarna, säger Johan Thörn.

Trygga politikerna vågar mer
Även politikerna behöver involveras anser Johan Thörn, och Flens personalutskott har också varit med på studiebesöken.
– Det är ju politikerna som fattar besluten och då behöver de kunskap och insikter. Jag tror att om politiker känner sig trygga är sannolikheten större att de kan fatta ett beslut fullt ut. Att även de ser hela bilden och är med i processen ökar förutsättningarna för att lyckas med heltid som norm.

En synvända behövs
– Medarbetare och chefer behöver göra en synvända. För om man ligger kvar med sina gamla scheman och bemanningsmodeller på samma sätt som idag, då ökar risken för att kostnaderna drar iväg. Målet är ju att det här ska vara kostnadsneutralt, men det bygger på att alla har en förståelse för att arbetet kan komma att läggas upp på ett annat sätt, säger Johan Thörn och fortsätter:
– Varje individ klämmer på sina funderingar och mycket av det handlar om oro inför att inte få vara enbart på sin egen enhet eller kanske arbeta fler helger. Det är en oro som vi måste möta genom att skapa en förståelse för att förändringen också ger fördelar. Allt handlar om kommunikation, om att lyssna och ge utrymme för att prata om vad förändringen innebär.

Trestegsraketen
Förstudien är redan gjord och nu ska Flen skriva fram ett projektdirektiv som ska beslutas i personalutskottet i höst. Medarbetare, chefer, tjänstemän och facket ska ingå i projektet, och politiken blir en naturlig referensgrupp.

I februari 2018 hoppas Johan Thörn att införandeprojektet startar med två frivilliga enheter. Han tänker sig också ett antal arbetsgrupper på tvären så att medarbetare från olika enheter träffas och jobbar med olika frågor och samtidigt möter andra perspektiv.
– Ingen ska överraskas utan införandet ska bygga på motivation och intresse. Samtidigt gör vi klart att heltid som norm ska införas på sikt och jag vet redan nu att det finns ett särskilt boende som är intresserade av att börja.

Heltid som norm om två år
Målet är att heltid ska vara norm om två år, men Johan Thörn är beredd på att vägen dit kommer att kantas av både gasa och bromsa, att kanske ändra sig, formulera om avtal och ompröva tidigare beslut om de inte fungerar som det var tänkt.
– Jag tror att det kommer att ta lång tid innan det funkar friktionsfritt. Det finns rädslor och det enda sättet är att möta de rädslorna och att hela tiden kommunicera. För kommunen handlar det om kompetensförsörjning men heltid som norm är också en fråga om jämställdhet.

Heltid skapar kontinuitet
Han ser flera andra fördelar med heltid som norm.
– Vi kommer att öka andelen tillsvidareanställda och minska antalet timanställda. Det skapar kontinuitet och en bättre arbetsmiljö eftersom förutsägbarheten ökar och det ger i sin tur trygghet att till exempel veta vilka som är ens arbetskamrater. Men vi får inte rädas att ta diskussioner, utan får stanna upp processen och granska vad som händer om det kör ihop sig. Och framför allt behöver vi gå hand i hand med Kommunal, säger Johan Thörn.

Kommer jag att orka?
Anette Byström är Kommunals representant i Flens heltidsprojekt. Hon är undersköterska och arbetar även som boendestödjare.
– Det är jätteviktigt att vi har ett bra samarbete mellan HR och Kommunal för vi måste få med alla på banan så att de känner att de kan jobba heltid. För det handlar inte bara om schemat utan också om arbetsmiljön.
Många av Kommunals medlemmar vill ha heltid, men får inte det i dagsläget, enligt Anette Byström.
– Samtidigt finns farhågorna, som ”kommer jag att orka?” Det är kluvna känslor, man vill ha heltid men ändå inte, på grund av att orken tryter.

Få till bra scheman
Den oron kanske mest gäller Kommunals medlemmar födda på 1950-talet och som har många år i arbetslivet bakom sig.
– Det gäller att inte gå för fort fram och kommunicera om fördelarna med att arbeta heltid. Jag hoppas att alla ska nappa, för heltidsarbete är en förutsättning för bra lön och bra framtid. Tittar vi framåt blir det mer attraktivt att jobba i Flens kommun om vi får in heltid som norm. Men den största utmaningen är att få till bra scheman, så att medlemmarna inte får mer delade turer, säger Anette Byström som också hoppas att införandet av heltid som norm ska ge längre sammanhållna arbetspass och fler heltidstjänster.

Anette Byström är förtroendevald i Kommunal Öst, sektion 3 nordväst där hon är ortansvarig för Flen.

Anna Norrby

Bilden: Flen diskuterar sin heltidsplan. Camilla Johansson och Anette Byström, Kommunal, och till höger skymtar Johan Thörn, HR-chef. Foto Anna Norrby