Sju av tio kvinnor blir fattigpensionärer


2017-02-02

Hela sju av tio kvinnliga pensionärer som jobbat inom Kommunals yrkesområden har idag helt eller delvis garantipension. Pensionssystemets konstruktion riskerar att öka antalet fattigpensionärer på sikt, eftersom det kommer krävas ännu fler år med en högre medelinkomst för att undvika garantipension när medellivslängden ökar.

För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Största förklaringen ligger i arbetslivet: kvinnor har överlag lägre inkomster, är hemma mer med barnen och jobbar i högre utsträckning deltid och på visstid. Fler anställda i välfärden måste gå från deltidsarbete till heltidsarbete. Det kommer ta tid innan en sådan förändring får effekt, men den är nödvändig för att anställda i välfärdssektorn ska kunna försörja sig – både under yrkeslivet och som pensionärer.

Engagera dig