SKR: Fler måste arbeta heltid


2020-01-18

En viktig fråga för välfärdens arbetsgivare är att medarbetare inom kommuner och regioner ska arbeta heltid.

I den här filmen förklarar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, varför fler måste arbeta heltid.

Filmen tar också upp att SKL och Kommunal har tecknat ett centralt kollektivavtal om heltid som norm och i det ingår att kommuner och landsting som ett första steg ska ta fram handlingsplaner för införandet av heltid som norm.