”Släpp fram den som gillar att lägga schema”


2018-09-04

HR-specialisten Sven Fernlund Skagerud är veteran inom grenen heltidsprojekt. Han om någon har sett våndorna kring arbetstidsförläggning från insidan. Och är det något som många chefer och medarbetare landet runt har gemensamt så är det tron att den egna verksamheten är så oerhört speciell och därför svår att införa förändringar i.

– Visst kan er verksamhet vara speciell, men ert schema är inte unikt för det, brukar jag svara då, säger Sven Fernlund Skagerud, HR-specialist i Falun.
Utmaningen är att kunna skilja mellan verksamhetens art och bemanningsbehovet.
– Att skifta fokus till bemanning kan vara nytt för en del, medan andra har tänkt på det förut, och det gäller både chefer och medarbetare. Prata om arbetsuppgifterna och om hur många som behövs på morgonen och hur många på kvällen.

Många uskor suveräna på att lägga schema

Nästa steg är att lägga schemat, och Sven Fernlund Skagerud har märkt att schemat blir bättre om det läggs med arbetsglädje, att den som gillar att lägga schema får blomma ut i det.
– De som tycker att det är tråkigt att lägga schema ska inte vara där och greja. Det finns många som tycker att det är kul, och det blir bättre om de får göra det istället. Våga delegera om du tycker att det är trist!
Han har träffat många undersköterskor som är suveräna på schemaläggning.
– Släpp fram dem.
Men han har även sett att det kan vara oklart vilken roll en sådan samordnare ska ha.
– Det kan handla om vad den får göra och inte göra, och vem man ska vända sig till om man är missnöjd med sitt schema. Det blir lätt så att man klagar på fel person. Chefen är den som ska ta hand om klagomålen och klarar chefen inte det skapas en svaghet i organisationen.

Schemaproblemen förstoras upp

En arbetsgrupp kan få rykte om sig att vara ”den där besvärliga” med schemat.
– Det är lätt att förstora upp schemaproblemen. Det kan vara två av 20 som sätter sig på tvären medan de som är nöjda inte hörs. Då måste man jobba med hela gruppen.
Om chefen inte klarar av schemaproblemen har Sven Fernlund Skagerud flera förslag på lösningar. Till exempel att det kan underlätta att ha en biträdande chef.
– Skolan har ju en rektor och en biträdande rektor som tar hand om vissa frågor. Varför inte använda en liknande modell? En biträdande chef skulle kunna ta schemaansvaret. Eller inrätta en central schemaläggningsfunktion. Här i Falun har vi har erbjudit hela kommunen att vi kan lägga schemat åt dig. Du får fortfarande vara chef och vi kan hjälpa dig med det tekniska.

Jobba bort rädslor för att jobba på flera ställen

När heltid som norm införs är det många som går från deltid till heltid, men klamrar sig fast vid att vilja fortsätta med samma schema som förr. Det är hur vanligt som helst att man till exempel inte vill gå in på avdelningen bredvid och jobba där, enligt Sven Fernlund Skagerud.
– Då kan överbemanningen bli betydande och det gäller att inte köra budget i botten. Därför måste alla hjälpa till och acceptera att arbeta på en annan enhet när det behövs. Men det går åt mycket arbete för att komma över den tröskeln på boenden och i hemtjänsten.
Att inte vilja jobba på andra ställen ligger i kulturen.
– Jag har varit i Kiruna och Ystad och 50 kommuner däremellan – alla känner igen det. När kulturen nu är så lik måste det bero på de regler och rutiner vi satt upp tillsammans, och det innebär att vi också kan ändra dem. Vi måste jobba bort rädslorna tillsammans.
Men vårdtagarna kanske mår bättre om det inte är så många olika som kommer?

– Sådär säger man ofta, men glömmer att det då behövs vikarier i betydande mängd. Om man istället jobbar på varandras arbetsplatser kan man få ned vikariemängden.

Förändra ledarskapet och kulturen

Ett lyckat införande av heltid bygger på ledarskap och förmågan att ändra kulturen.
– Man kan utföra underverk bara alla är med. Med samma budget. Men om inte personalen är med så går det inte alls, Sven Fernlund Skagerud.

 

Text: Anna Norrby

Foto: Privat

Läs mer:

Intervju med Sven Fernlund Skagerud om kombinationstjänster i Falun:
Falun luckrar upp gränserna för kommunanställda.

https://hrpeople.se/2018/06/15/heltid-at-alla/

Se filmen om Heltid i Falun:

Falun: ”Det vi beslutat ska vi genomföra”