Se hur ni ligger till på heltidsresan – heltidsstatistik för offentliganställda i Sveriges alla kommuner och landsting

Hur vanligt är det med heltid i din kommun eller landsting?

Heltid i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. För att kunna ta nästa steg på heltidsresan är det bra att ha en bild av nuläget.

Hur vanligt är det med heltid i din kommun eller landsting? Här har vi samlat statistik om heltid för alla offentliganställda i Sveriges kommuner och landsting. Det finns även en barometer för heltid i kommunerna och landstingen totalt och för kommunerna inom verksamheterna vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Statistiken baseras på uppgifter från Kolada.

Statistik > Heltidsbarometern >