Senast ändrad: 26 oktober 2020

Kontakt

Statistik om heltid i kommuner

Nyckeltal som beskriver heltid i kommuner. Du kan se hur din kommun ligger till och jämföra med andra.

Här redovisar vi statistik som beskriver helheten, summan av hela kommunens verksamhet. Förskola, hemtjänst och alla andra verksamheter och anställda ingår.

Här särredovisar vi statistik som beskriver kommunens Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. I dessa verksamheter är vanligare att många arbetar deltid.