Artiklar om hållbar arbetstidsförläggning

Vilan viktig för hållbart schema

Forskaren Anna Dahlgren på Karolinska Institutet har studerat återhämtningens betydelse för hälsan. Hon har i sina studier sett att för korta vilotider är den största schema-missen inom vården ur ett återhämtningsperspektiv.

Läs mer

Testgrupper hjälper till att lösa schemautmaningar

Heltidsresan är i full gång i Norrköping. Dock brottas man fortfarande med attityden att heltid är för ansträngande, säger Lena Lundqvist som är förtroendevald i Kommunal.

Läs mer
Finger som pekar på anteckningar om delaktighet.

Tankar från workshoparna: Delaktighet

Delaktighet är ett av de områden som bör tas upp i handlingsplanen. Arbetsgivare och fackliga företrädare har diskuterat just de frågeställningarna på workshoparna under 2017.

Läs mer
Marta Szebehely. Institutionen för socialt arbete - socialhögskolan.

2 av 100 arbetar delade turer i Danmark

Personalen i äldreomsorgen i Danmark är mer nöjda med arbetstiderna än sina svenska kolleger. Dessutom har de som arbetar heltid nästan inga delade turer, visar Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot äldre vid Stockholms universitet.

Läs mer

Tankar från workshoparna: Om arbetstider och arbetsmiljö

I handlingsplanen finns tre frågor om arbetstider och arbetsmiljö. Här är workshopdeltagarnas tankar samlade tematiskt kring dem.

Läs mer