Filmer om hållbar arbetstidsförläggning

Arbetstider och återhämtning

Läs mer

Heltidsresan: arbetstider och lokala avtal

Lenita Granlund från kommunal och Jeanette Hedberg från Sveriges Kommuner och Landsting pratar om arbetstider som resurs, hälsosamma arbetstider, regelverk och kollektivavtal samt lokala kollektivavtal.

Läs mer

Heltidsresan – Arbetstider och återhämtning

Hur kan vi optimera arbetstiderna utifrån återhämtning och säkerhet? Anna Dahlgren är forskare på avdelningen för psykologi på Karolinska institutet. Här berättar hon om sina forskningsrön om arbetstider och återhämtning.

Läs mer

Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och arbetsmiljö

Heltidsresan innebär är ett stort förändringsarbete – det gäller att hålla i och hålla ut.

Läs mer

Idas heltidsresa

Undersköterskan Ida berättar om de fördelar heltidsarbete inneburit för henne.

Läs mer

Arbetstider och lokala avtal

Läs mer

Undersköterskan Idas heltidsresa

Ida berättar om de fördelar heltidsarbete inneburit för henne: ett lugnare arbetstempo som gör att hon kan trivas på jobbet och orka fram till pensionen.

Läs mer

Röster om heltid: Så kändes det att gå från deltid till heltid

Läs mer

”Omöjligt få egen bostad med bara timanställning”

Läs mer