Tankar från workshoparna: Organisation och bemanning


2017-10-06

I handlingsplanen för heltid finns ett antal områden att arbeta igenom. Organisation och bemanning är ett av dem.
Workshoparna har gett tillfälle att tillsammans med andra komma igång med handlingsplanen. Deltagarna, som var arbetsgivarrepresentanter eller fackliga företrädare delades upp i smågrupper och diskuterade organisation och bemanning utifrån de fyra frågeställningar som finns i handlingsplanen. På så sätt fick alla en möjlighet till nya perspektiv och inspiration att jobba vidare på hemmaplan. Många förslag nämns, men det är inte solklart vad som är idéer och förslag respektive planer med avsikt att genomföras. Det har varit många workshopar och flera hundra deltagare så se sammanställningen som en sammanfattande inspiration!

Hur tänker ni organisera det framtida arbetet för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning?
Två perspektiv lyfts: att se hela organisationen – inte bara den egna enheten, och att sätta individens behov i centrum. Båda förutsätter kartläggning av arbetsuppgifter och behov, och kompetens i bemanningsekonomi och schemaläggning.
Förslag ges om att se över fördelningen av arbetsmoment för att den vägen minska arbetstoppar, till exempel att dusch även kan ske på kvällen i stället för enbart på morgonen, att se över tiderna för måltider och att fördela arbetsuppgifter över veckans dagar och dygnets timmar.
En jämnare arbetsbelastning skulle även kunna minimera delade turer. Några påpekar att delade turer oftast kräver fler personer. Tre arbetspass om åtta timmar: morgon, kväll, natt kanske kan vara något? Eller att medarbetarna har olika start och sluttider på sina arbetspass?

Behöver arbetet med bemanning utvecklas när fler ska arbeta heltid? I så fall hur?
Jodå, att det här behöver utvecklas verkar vara en allmän åsikt. Gehör från politiken behövs dock, och acceptans för underfinansierad budget några år innan man är i fas, lyfter en grupp fram som förutsättningar för att lyckas.
Det kan också vara klokt att undersöka vad medarbetarna behöver för att ”vilja” arbeta heltid. Barnomsorg på obekväm arbetstid kan göra att medarbetaren kan arbeta mer flexibelt.
Att modernisera rutinerna kan också vara ett sätt att utveckla arbetet med bemanning, och inte minst att våga tänka nytt och att ”tänka utanför boxen”!

Behöver bemanningen över verksamhets- och enhetsgränser utvecklas? Hur går ni i så fall vidare med den frågan?
Vi kan samplanera bemanningen på flera enheter och införa kombinationstjänster. Medarbetarna som arbetar heltid behöver vara flexibla och jobba på flera arbetsplatser, dock inte för många, men även ha olika arbetsuppgifter. Inte bara deltiderna ska behöva flytta på sig! Låt det kosta och satsa på hälsosamma scheman.
Rätt grundbemanning utifrån verksamhetens behov betonas, men även att våga riva gränser och ta vara på kompetens!

Behöver bemanningen vid frånvaro organiseras och samordnas på ett annat sätt än i dag? Hur går ni i så fall vidare med den frågan?
Ett förslag är att lyfta frågan om vikarieanskaffning i organisationen. Att skapa en bemanningspool nämns också som ett sätt att samordna bemanning vid frånvaro. Men även att bli bättre på att planera planerad frånvaro i Time Care och liknande.

Läs om workshopdeltagarnas tankar om arbetstider och arbetsmiljö

Ladda ned handlingsplanen för din kommun: Klicka på Statistik, skriv in namnet på din kommun eller landsting och titta längst ned i högra hörnet. Där finns stödet för handlingsplanen att ladda ned i form av en PPT.