Testgrupper hjälper till att lösa schemautmaningar


2018-11-29

I Norrköpings kommun tuffar arbetet med Heltidsresan på med god fart och man testar olika schemamodeller för verksamheter som haft svårt att få in vikarier. Samtidigt finns attityden kvar att heltid skulle vara för ansträngande, berättar Lena Lundqvist som är förtroendevald i Kommunal.

Lena Lundqvist är undersköterska i Norrköping, där hon deltar i arbetet med Heltidsresan. Hon konstaterar att det hänt en del sedan 2017.

– Då kunde vi snabbt konstatera att vi hade väldigt mycket timanställningar, övertid, och förskjuten arbetstid. När vi tittade på varje förvaltning såg vi att just vård och omsorg var den största gruppen, säger hon.

Kommunen skickade ut en personalenkät och frågade varför många valde att arbeta deltid, och vad som skulle kunna motivera att gå upp i heltid. Det visade sig att många deltidsanställda var nöjda med sin arbetstid och inte kunde se något skäl till att gå upp i tid.

Slitsamt arbete avskräcker

Lena Lundqvist menar att en del av orsaken bakom tveksamheten till att arbeta heltid är att arbetsbördan redan är stor, och att kvinnor skulle orka arbeta heltid om de tog lite mindre ansvar hemma. De borde dessutom tänka på att pensionen blir låg för den som aldrig har arbetat heltid.

– Men jag tror att den främsta orsaken till att många uppger att de inte orkar är att kroppen börjar bli så sliten. Arbetet är väldigt tungt. Brukarnas hälsa är sämre, de är tyngre och även om det finns hjälpmedel så sliter det på våra kroppar.

Testar schemaläggning

Än så länge är införandet av heltid i en testfas. Och under tiden fortsätter diskussionen om den optimala schemaläggningen. Tre testgrupper har valts ut inom områden som länge har haft svårt att få in vikarier. Där ska man bland annat prova med pool och schemalagda resurspass, och sedan utvärdera försöket.

– Vi vill se att det här fungerar innan vi sjösätter det, så att vi kan åtgärda eventuella brister. I testgrupperna sitter våra lokala skyddsombud och arbetsplatsombud med.

Text: Malin Eijde

Foto: Fredrik Sandin Carlson