Välbesökt uppstartskonferens för heltidsprojektet


2017-02-17

Det var trångt på biograf Sture i Stockholm när ridån för Kommunal och SKL:s partsgemensamma heltidsprojekt gick upp förra fredagen (10/2). Lena Micko, SKL & Tobias Baudin, Kommunal inledde konferensen med att prata om vikten av att nu satsa på heltid och att Kommunal och SKL behöver samarbeta för att välfärden ska gå från deltid till heltid.

− Att vi går från deltid till heltid är nödvändigt för att möta välfärdens stora personalbehov. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, sa Lena Micko, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunals ordförande Tobias Baudin fortsatte:

− Heltidsarbete är en viktig fråga för Kommunals medlemmar. Heltid som norm är en jämställdhetsfråga, och är avgörande för att kvinnor ska kunna försörja sig på sin lön och klara sig på sin pension.

Att välfärden går från deltid till heltid är en process som kommer att ta tid. Det handlar om att förändra invanda tankesätt kring arbetsorganisation, bemanning och schemaläggning. För att stödja i övergången från deltid till heltid har Kommunal och SKL tillsatt en projektgrupp som bland annat tagit fram webbsidan heltid.nu.

Enligt det centrala kollektivavtalet mellan SKL och Kommunal ska alla arbetsgivare ha en plan för ökat heltidsarbete senast sista december 2017.

Lars-Ove Brander och Anna Werkelin Ahlin presenterade i sitt inslag på konferensen vad projektgruppen anser är viktigt att ha med i planen. De sa bland annat att det är arbetsgivares ansvar att ta fram en plan, men de centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp.

I en plan för heltid bör det finnas med:

  • Nulägesanalys
  • Rekryteringsbehov
  • Organisation och bemanning
  • Arbetstider och arbetsmiljö
  • Delaktighet
  • Beslut och avtal
  • Mål

Anna Werkelin Ahlin, från projektgruppen, uppmanade lokala företrädare för SKL och Kommunal som ska arbeta med heltidsfrågan att höra av sig med förslag på vilket stöd som behövs för att förändringsarbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Ladda ned föreläsarnas ppt-presentationer:

Göteborg om övergång från deltid till heltid
Orust om övergången från deltid till heltid
Nässjö om övergången från deltid till heltid
Projektgruppen för heltid
Agneta Stark om heltid