Kommunal Sveriges Kommuner och Landsting

Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Se tidslinjen
2016

april 2016 Kommunal och SKL tecknar ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Inom fem år ska heltid bli en självklarhet. Vid nyanställning och bland de som redan är anställda.

2017

februari 2017 Uppstartskonferens för arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare – det partsgemensamma startskottet för Heltidsresan.

Läs mer

februari 2017 Workshops över hela landet under våren. Här hittar du samtliga tider och platser.

december 2017 Nu ska alla arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Läs mer
2018

januari 2018 Den årliga uppföljningen av Heltidsresan.

2019

januari 2019 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2020

januari 2020 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

2021

januari 2021 Årlig uppföljning av Heltidsresan.

Här får du verktygen till Heltidsresan

Den 31 maj 2021 ska heltid och tillsvidareanställningar vara en självklarhet i välfärden. Inte bara vid nyanställning utan heltid ska också bli vanligare bland de som redan är anställda. Tillsammans ska vi se till att heltidsarbete som norm blir verklighet. Det finns inga andra alternativ.

Heltidsresan är ett måste – för individen, branschen och samhället. Hur ska vi annars kunna rekrytera nya talanger? Och hur ska vi lyckas behålla den erfarna och kompetenta personal som redan arbetar?

Tillsammans går vi från deltid till heltid!

Ta nästa steg på Heltidsresan

Utvecklingen går mot att fler arbetar heltid. Oavsett om din kommun, landsting eller arbetsplats står i startgropen eller har kommit en längre bit på Heltidsresan pågår ett målmedvetet arbete för att fler medarbetare ska få heltidsanställningar. Vi är många på resan och när vi tillsammans delar våra erfarenheter och hjälps åt kan vi nå resultat. Här hittar du hjälp och stöd för alla steg i processen, från handlingsplan och politiskt beslut till schemaläggning och implementering.

En förutsättning för att fler ska arbeta heltid är ett tydligt politiskt beslut och att frågan om heltid prioriteras högt. Ett tydligt beslut anger vad som ska åstadkommas och när det ska vara genomfört. För dig som ansvarar för Heltidsresan på kommun eller i landsting finns en handlingsplan med de viktigaste stegen för heltidsinförandet.