”Vi vill vara lika bra på heltid som kommunerna i närheten”


2018-06-19

Att erbjuda heltidsanställning kan vara det som avgör om en möjlig medarbetare väljer din verksamhet eller går till en annan i kommunen intill.

Kompetensförsörjningen är ett tungt argument för heltid som norm ur ett arbetsgivarperspektiv. Örnsköldsviks kommun är en av de kommuner som ingått i SKL:s nätverk för arbetsgivare om heltid som norm.

Bjöd in grannkommunerna

Katarina Straschman är personalspecialist i Örnsköldsviks kommun. Hon berättar att Örnsköldsvik tog nätverkandet ett steg vidare och bjöd in närliggande kommuner för att försöka få till samverkan om heltid som norm.
– På de partsgemensamma workshopparna med SKL och Kommunal märkte vi att vissa kommuner inte hade med sig någon facklig representant medan andra enbart representerades av facken. Personalchefsnätverket i Västernorrland togs sedan frågan vidare för att se hur vi kan öka samverkan och lära av varandra kring heltidsfrågan?
Det visade sig enligt Katarina Straschman att kommunerna hade både hunnit och uppfattat heltidsfrågan och heltidsplan olika.
– Då hjälptes vi och Härnösands kommun åt med att till exempel göra om workshopen lokalt för att få till bättre samverkan mellan både fack och arbetsgivare.

Dra lärdom av erfarenheter

Varför är det viktigt att försöka lära av andra kommuner?
– Örnsköldsviks kommun ligger sämst till då det gäller heltidsanställda i Västernorrland och det vill vi förändra och var därför nyfikna på hur de gjort i de andra kommunerna. Men heltidsfrågan kan inte helt kopieras helt utan måste alltid utgå från de egna förutsättningarna: var är vi här och nu?

Förankringen börjar i toppen

Örnsköldsvik har valt att börja förankringen i toppen av hierarkin.
– Vi betar oss nedåt från politiker och förvaltningschefer, verksamhetschefer och ledningsgrupper. På chef- och medarbetarnivå har vi börjat med att implementera höjd sysselsättningsgrad för deltidsanställda enligt AB, för att få veta vilka medarbetare som är intresserade av att arbeta mer och heltid. Det är viktigt att verksamheterna själva äger heltidsfrågan och att de gör det gemensamt med de fackliga organisationerna.

Målet var att samtliga förvaltningar skulle ta fram en plan till årsskiftet, och dit har de nått, enligt Katarina Straschman. Det innebär att planerna ser olika ut beroende på behov och förutsättningar. Målsättningen är att redan anställda i högre grad ska arbeta mer, att nyanställning ska vara på heltid och att även följa upp vilken sysselsättningsgrad nya medarbetare anställs på. Arbetsmiljön är ett annat viktigt område, och att få sjuka åter i arbete.
– Vi har inte gått ut med att alla som nyanställs ska få heltid, men det är en ambition och vi ser att det oftare kommer ut heltidstjänster nu. I ett nytt boende inom äldreomsorgen som startade i våras anställdes samtliga utom nattpersonalen på heltid. Den arbetsplatsen är pilot inom äldreomsorgen och blir vägledande.

Delaktighet gör det möjligt i praktiken

Hon ser även heltidsfrågan och ökad delaktighet som en del i kompetensutvecklingen.
– Vi vill att våra medarbetare ska vilja och våga välja heltidsarbete. Välfärdsförvaltningen funderar på att ha workshops för att plocka fram de goda idéerna. Kommunal har ju även ett eget material som de har jobbat med tidigare på arbetsplatserna. Det är viktigt att de som inte vill jobba heltid ändå tänker på heltidsbilden, att det här inte bara angår mig personligen. Att de ska ställa sig frågan: hur kan vi göra så att en annan som vill arbeta heltid kan få göra det?

Anna Norrby