Workshop om heltidsplan – snabbversion


2020-01-18

Det här är en snabbversion av innehållet i SKL:s och Kommunals gemensamma workshop om heltidsplaner. Målgrupp för workshopen är arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare som är engagerade i införandet av heltid som norm i kommuner och landsting/regioner.