Publicerad 24 maj 2021

Namn och adress för webbplatser

Riktlinjer för namngivning av och adresser till SKR:s webbplatser.

Webbplatsens namn

 • Webbplatsens namn ska beskriva vad webbplatsen handlar om.
 • Undvik kryptiska akronymer, egennamn och begrepp som bara förstås av de redan invigda.
 • Ju mer konkret namn desto enklare blir det för besökaren att hitta dit och förstå vilken nytta den kan tillföra.

Webbplatsens adress (domännamn)

 • Webbplatsadresser ska alltid godkännas av KO.
 • Webbplatsens adress ska likna webbplatsens namn så mycket som möjligt eller åtminstone kunna härledas ur namnet.
 • Använd inte "å", "ä" eller "ö" i adressen.
 • I första hand ska webbplatsen publiceras i SKR:s primära webbplattform SiteVision. Adressen till webbplatsen blir då enligt principen skr.se/webbplatsnamn.
  • Om webbplatsen publiceras i en annan teknisk plattform ska adressen vara en subdomän till skr.se, det vill säga enligt principen webbplatsnamn.skr.se.
 • Adressprincipen webbplatsnamn.se används bara för webbplatser som drivs i samverkan med andra aktörer.
  • Om det finns mycket starka skäl till det kan även en SKR-webbplats använda principen om egen huvuddomän.
  • Utpräglade kampanjwebbar kan i sällsynta fall använda toppdomänen .nu.
  • Som skydd mot varumärkesintrång och sammanblandning med andra aktörer kan SKR registrera vissa webbadresser. Dessa används då inte aktivt.

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.