Heltidsresan

När välfärden går från deltid till heltid, ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats.

Heltidsresan – efter Avtal24 och framåt

SKR och Kommunal bjuder in till en gemensam webbkonferens. Syftet är att fortsätta att fortsätta utvecklingsarbetet att göra heltidsarbete till norm i välfärdens kvinnodominerade yrken!

Anmälan och mer information

Samarbetsrum om Heltidsresan

Du som arbetar med heltidsfrågor i en kommun och region kan kommunicera med andra på en partsgemensam samarbetsyta som kräver inloggning.

Gå med i samarbetsrummet

Inkomst- och pensionskalkylator

I inkomst- och pensionskalkylatorn kan du se hur mycket du kan tjäna på att arbeta heltid, både i form av inkomst per månad och hur det påverkar din framtida pension.

Räkna ut din heltidslön