Publicerad 10 maj 2023

Har ni genomfört heltidsresan inom befintlig budgetram eller har det varit en särskild ekonomisk satsning?

Nämnden har inte tilldelats några extra resurser för heltidsresan. Uppdraget, som är brett politiskt förankrat, är att finansiera heltidsresan inom befintlig budgetram.