Publicerad 10 maj 2023

Vad är bemanningsenhetens uppdrag?

Bemanningsenhetens uppdrag består av flera olika delar. Vi ansvarar för all rekrytering av alla nya timanställda, all rekrytering av sommarvikarier till alla enheter, samt all den dagliga rekryteringen på grund av frånvaro. Vi arbetar också med all avgiftshantering för alla brukare i verksamheterna. Jag som chef arbetar också med Heltidsresan som blivit ett nytt uppdrag och då ingår dessutom central schemaläggning. Utöver detta så är alla administratörer ett stöd för chefer gällande deras personal.