Publicerad 28 november 2023

Statistik heltid hela kommunens verksamhet

Här hittar du tre diagram som ger en övergripande bild av Heltidsarbetande, Heltidsanställda och Genomsnittlig sysselsättningsgrad. Du får en snabb koll på hur den valda kommunen ligger till jämfört med riksmedelvärdet som här kallas Riket.

Välj den kommun som du vill se statistik för i rullgardinsmenyn vid respektive diagram.

Fler heltidsrelaterade nyckeltal, jämförelser mellan olika kommuner och utveckling över tid hittar du i Kolada.

Heltidsarbetande månadsavlönade

Andel heltidsanställda månadsavlönade

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Mer statistik om heltid

Om du vill ha fördjupad statistik om heltid i din kommun så hittar du mer i Kolada.

Statistik om heltid i Kolada